Flow

In de spiritualiteit kent men de uitdrukking “go with the flow”. Daarmee wordt niet bedoeld dat je aan het begin van een moeilijke reis zonder nadenken maar in het diepe moet springen. Nee, de uitdrukking heeft als betekenis de zaken in het leven te nemen zoals ze komen. De vergelijking met een stromende rivier heeft als doel om duidelijk te maken dat stomend water betekent dat er stroomafwaarts een uitweg is. Iemand die in een stromende rivier terecht komt en via de kortste weg naar de kant wil tegen de stroom in, loopt grote kans de kant niet te halen. Iemand die met de stroom mee stuurt, komt makkelijker op de kant, al is dat niet altijd een plaats waar hij bij voorbaat zelf voor heeft gekozen.

With the flow, vertrouwen op je eigen wijsheid en op die van de vele anderen om jouw heen die ook met een bepaalde flow meegaan. Je hoeft het niet altijd alleen te doen.


De uitdrukking “Flow” slaat ook op een mentale toestand waarop alles stroomt, je creativiteit, je denken, je gevoel, je doet alles met plezier. In een flow voel je je sterk, alert, rustig, tevreden. Je bent geconcentreerd, je benut al je vaardigheden of traint ze, je gebruikt je intuitie in het creatieve proces, alles gaat moeiteloos.


Wie een keuze maakt zet alle beschikbare alternatieven en gevolgen op een rijtje, weegt de belangen en doordenkt de gevolgen.

Wie vervolgens niet kan kiezen tussen twee of meer schijnbaar gelijkwegende alternatieven omdat hij geen fouten wil maken of een perfectionist is, die heeft baat om zijn situatie eens te vergelijken met de start van een schaakspel.

Aan het begin daarvan heeft het geen enkel nut om alle beschikbare alternatieven te doordenken. Ook de eerste zet maakt meestal niets uit voor de kans op winnen of verliezen. Pas gaandeweg het spel wordt het van belang om de gevolgen te gaan doordenken. Wat is de moraal van deze vergelijking?

Sommige moeilijkheden doemen pas op nadat je jouw keuze hebt gemaakt en op weg bent gegaan om de gevolgen te ervaren. Wanneer er vervolgens beren op de weg verschijnen is het pas zaak om daarvoor een oplossing te zoeken. Geheel in de parallel met het op weg gaan in het verkeer, kennen wegen afslagen en zijn er meerdere wegen die naar een bepaald doel leiden.


Dus….zolang er geen beer is, hoef je nog geen oplossing te zoeken…..


With the flow…